Inramning

En smakfullt gjord inramning ska egentligen inte synas, den ska framhäva det som ramas in. Man kan uppleva att bilden blir klarare i färgen, får ett större djup eller "kommer fram" på ett annat sätt. Det behöver i sig inte betyda att man måste välja en väldigt neutral inramning. Ibland kan en inramning som starkt kontrasterar till motivet fylla samma funktion.

 

Intuition är en viktig del när man ska välja inramning till sitt motiv. Den första spontana känslan är ofta väldigt rätt. Ibland kan vi tillföra ytterligare aspekter genom att visa på alternativ som du som kund kanske inte ens visste fanns.

 

Ett mått på en lyckad inramning är när kunden tycker att det inramade motivet blivit bättre, tack vare inramningen. Så tänker vi.

 

Se fler inramade exempel.

Guldram och dubbel passepartout. Reproduktion av etsning, Anders Zorn