Textil

Textila inramningar handlar oftast om broderi eller vävnad av något slag.
För att få ett lyckat slutresultat är förarbetet viktigt: Först pressar vi broderiet för att få det helt slätt. Därefter spänner vi upp det trådrakt på papp och fäster det med klister längs kanterna.
Oftast är det klokt att rama in ett broderi med glas, för att skydda mot damm, smuts och fett. Ett broderi kan med fördel ramas in med passepartout, som dessutom förhindrar att det ligger an mot glaset.